Nederlands

 

English

 

webdisney site

   

Deze site is geoptimaliseerd voor gebruik met Microsoft Internet Explorer en een beeldschermresolutie van 1024x768 (of hoger)

This site has been optimized for Microsoft Internet Explorer and a screenresolution of 1024x768 (or higher)

 

Disclaimer

Het enige doel van deze website is het verschaffen van informatie met betrekking tot de Walt Disney Classics Collection. De website is geen onderdeel van de ©Walt Disney Company of de © Enesco Group. Getandcollect.com en Getandcollect.nl zijn niet in samenwerking met, of officieel verbonden met The Walt Disney Company of de Enesco Group. © Walt Disney en de © Walt Disney Classics Collection zijn copyright en geregistreerde handelsmerken van de © Walt Disney Company en, indien toepasselijk, de © Enesco Group. Het beeld- en fotomateriaal op deze website zijn © Getandcollect.com en © Getandcollect.nl. Het is niet toegestaan het beeld- en fotomateriaal te kopiėren, reproduceren, (re)publiceren, verzenden of te distribueren op wat voor manier dan ook zonder voorgaande toestemming van de webmaster van deze site. Het is niet toegestaan direct door te linken naar de afbeeldingen. Als u vragen heeft met betrekking tot het beeld- en fotomateriaal op deze site, kunt u zich wenden tot: .  

The purpose of this website is solely for providing information on the Walt Disney Classics Collection. This website is not part of the ©Walt Disney Company or the © Enesco Group. Getandcollect.com and Getandcollect.nl are not supported or endorsed by The Walt Disney Company and/or the Enesco Group.© Walt Disney and the © Walt Disney Classics Collection are copyright and registered trademarks of the © Walt Disney Company and, if applicable, the © Enesco Group. The images and photos on this website are © Getandcollect.com and © Getandcollect.nl. It is not allowed to copy, reproduce, republish, post, transmit or distribute any material in any way without prior permission from the webmaster of this site. It is not allowed to link directly to images on this site. If you have any questions regarding an image on this site, please contact us at: .